بانک ها و نمایه نامه ها

در حال حاضر مجله مهندسی آب دانشگاه شوشتر در پایگاه های سیویلیکا و گوگل اسکولار نمایه گردیده است.