پرسش‌های متداول

آیا مجله شما بابت چاپ مقاله وجهی دریافت می کند؟

خیر

مقاله را چگونه اسال کنیم ؟

مقاله فقط به صورت الکترونیکی از طریق سایت قابل دریافت است.