دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1397 
1. بررسی امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در کشاورزی

صفحه 83-90

سیروان زارعی؛ اسمعیل قهرمانی؛ سعید دهستانی اطهر؛ بیژن نوری؛ امیر زارعی


5. بررسی پارامترهای اساسی اجرایی و ساخت سازه آبگذر (پل) در مسیر رودخانه

صفحه 124-131

حمید پاک باز؛ علیرضا صفایی کوچکسرایی؛ محمدرضا حبیبی