دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، زمستان 1396 
7. مقایسه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در مدل سازی جریان روزانه رودخانه

صفحه 208-222

معصومه زینعلی؛ سهیلا فرزی؛ محمدرضا گلابی؛ فریدون رادمنش