آنالیز عملکرد طوق و شکاف در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل‌ها به کمک نرم افزار SSIIM

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، دانشکده فنی و مهندسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان

3 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه هوافضا

چکیده

فرسایش بستر و حمل مواد جداشده از آن به وسیله جریان آبشستگی نامیده می شود به دلیل اینکه یکی از مهم ترین دلایل تخریب پل ها به خصوص در مواقع سیلابی، آبشستگی موضعی اطراف پایه پل است، تعیین عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل، نقش بسیار مهمی در طراحی پل ها در مقابل این پدیده مخرب ایفا می کند. به همین دلیل ارائه روش هایی برای کنترل و کاهش این پدیده حائز اهمیت است. با استفاده از نرم افزار SSIIM که یک نرم افزار سه بعدی با قابلیت زمانی است، آبشستگی و کاهش آن با استفاده از طوق و شکاف بررسی می شود. مشخص شد که استفاده همزمان از طوق و شکاف تأثیر محسوسی بر کاهش عمق آبشستگی دارد و نتایج به دست آمده از مدل سازی عددی تفاوتی حدود 20 تا 25% با نتایج مدل آزمایشگاهی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها