تاثیرآزمایشگاهی اثر شکل موانع پایه اسکله بر خصوصیات امواج عرضی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فنی مهندسی-سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

بر اثر جریان سیالات پیرامون مجموعه ­ای از موانع با مقاطع مختلف که در مسیر جریان قرار گرفته ­اند و در نتیجه همپوشانی لایه ­های برشی و ورتکس ناشی از جدایی خطوط جریان، امواج عمود بر جریان تشکیل می­ شود. امواج عمود بر جریان از نوع نوسانی ایستا، عرضی و خطی هستند. در این تحقیق تاثیر شکل موانع پایه اسکله بر امواج عرضی عمود بر جریان، با ساخت موانع در فلوم آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. موانع مسیر جریان، موانع چوبی به چهار شکل مقطع متفاوت در دو آرایش موازی و زیگزاگ که بر روی یک ورق فلزی روی کف فلوم نصب شده­اند. با تغییر دادن شرایط هیدرولیکی جریان، در پنج دبی مختلف موج با شرایط متفاوت در فلوم آزمایشگاهی تشکیل  شد. در حالت تشدید امواج، رابطه مستقیمی بین طول موج امواج و آرایش موانع آزمایشگاهی داشتند. در این تحقیق فرکانس امواج عمود بر جریان، در آرایش ­های غیر موازی و زیگزاگی موانع مقایسه شده است. نتایج نشان داد آرایش زیگزاگ موانع به دلیل پوشانندگی بالاتر از همه بهتر بوده و شکل مثلث با وجود اغتشاش بیشتر در بین پایه ­ها بیشترین تولید را دارا است.

کلیدواژه‌ها