بررسی و مقایسه کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر بهره برداری در آبیاری (مطالعه موردی : دشت ارایض شهرستان شوش )

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 گروه آبیاری و زهکشی، واحد شوشتر ، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر ، ایران

چکیده

یکی از مشکلات کشور ایران کمبود نزولات آسمانی است و با داشتن مناطقی که اکثراً گرم و خشک هستند و همچنین با برداشت های بی رویه از منابع آبی زیر زمینی و با رشد روز افزودن جمعیت ، کشور دچار بحران آبی شده که با در نظر گرفتن سالهای خشکسالی اخیر این مشکل دو چندان شده است. لذا باید به فکر استفاده بهینه از نزولات آسمانی و منابع آبی خود باشیم در این خصوص برای منطقه دشت ارایض شهرستان شوش بین کانال پیش ساخته بتنی ( کانالت ) و لوله کم فشار پلی اتیلن بررسی و مقایسه ای از نظر بهره برداری صورت گرفته است لیکن به دلیل اینکه در منطقه مذکور 2 سال بیشتر از عمر بهره برداری شبکه آبیاری نمی گذرد و لازم بود از مناطقی که سالهای زیادتری از بهره برداری آنها می گذرد تحقیق به عمل آیند لذا از کانالت های منطقه سبیلی دزفول که حدود 20 سال از بهره برداری آن می گذرد و از لوله های کم فشار پلی اتیلن منطقه منیوحی آبادان که نزدیک به 10 سال از بهره برداری آن می گذرد تحقیق و بازدید به عمل آمد تا از نتایج بدست آمده آنها در منطقه دشت ارایض استفاده بشود . بعد از بررسی های انجام شده و مقایسه مزایا و معایب هر کدام از سیستم های آبیاری و با توجه به نوع خاک و اقلیم منطقه دشت ارایض به این نتیجه رسیدیم که از نظر بهره برداری استفاده کردن از لوله کم فشار پلی اتیلن بسیار مناسبتر از کانالت است .

کلیدواژه‌ها