بررسی اثر ضرائب شکست موج و زبری بستر بر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحلی نزدیک ساحل(مطالعه موردی بندر لنگه)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه های آبی، مهندسین مشاور پورآب

2 گروه مهندسی رودخانه و سواحل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

کلیدواژه‌ها

موضوعات