تعداد مقالات: 180

شماره تابستان 1400 درحال تکمیل می باشد.
5. تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-10

امید بختیاری نژاد؛ هوشنگ حسونی زاده؛ احسان دریکوند


6. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-11

آرش هاشم خانی؛ حسین اسلامی


7. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد مارون

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

ابراهیم نوحانی؛ ولی الله پرتویی ضیا


9. بررسی امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در کشاورزی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 83-90

سیروان زارعی؛ اسمعیل قهرمانی؛ سعید دهستانی اطهر؛ بیژن نوری؛ امیر زارعی


20. شبیه‌سازی جریان آرام در ریز مجاری قطره‌ چکان‌ها با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 11-19

حجت الله ساقی؛ مهدی دلقندی؛ سعید برومند نسب


21. بررسی کارآیی تأسیسات آبرسانی شهر سوسنگرد در حذف انگل‌های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 12-22

محمدجواد سعیدفر؛ عبدالکاظم نیسی


24. مطالعه اثر بخشی امواج مایکروویو در فرایند درمان و کارایی انرژی در تصفیه فاضلاب صنعتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 91-100

زینب امین؛ نزیح کامیل صالیح اوگلو؛ مروه احمد