موضوعات = آب و محیط زیست
تعداد مقالات: 22
1. بررسی امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در کشاورزی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 83-90

سیروان زارعی؛ اسمعیل قهرمانی؛ سعید دهستانی اطهر؛ بیژن نوری؛ امیر زارعی


2. مطالعه اثر بخشی امواج مایکروویو در فرایند درمان و کارایی انرژی در تصفیه فاضلاب صنعتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 91-100

زینب امین؛ نزیح کامیل صالیح اوگلو؛ مروه احمد


7. بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 74-88

سید مصطفی طباطبائی؛ علی شهیدی؛ سید رضا هاشمی


10. بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-55

نادر شاهنده؛ افشین تکدستان؛ محسن سلیمانی؛ سارا گیم اهواز


11. استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 56-71

امیر فروغیان؛ حسین اسلامی؛ احسان دریکوند