موضوعات = منابع آب
تعداد مقالات: 46
5. مقایسه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در مدل سازی جریان روزانه رودخانه

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 208-222

معصومه زینعلی؛ سهیلا فرزی؛ محمدرضا گلابی؛ فریدون رادمنش


6. بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-60

مهرداد کاکولکی؛ حسین اسلامی


13. مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 65-73

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


14. بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 74-88

سید مصطفی طباطبائی؛ علی شهیدی؛ سید رضا هاشمی


17. بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-55

نادر شاهنده؛ افشین تکدستان؛ محسن سلیمانی؛ سارا گیم اهواز


18. استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 56-71

امیر فروغیان؛ حسین اسلامی؛ احسان دریکوند