موضوعات = آبیاری و زهکشی
تعداد مقالات: 16
3. بررسی استقرار مشارکت مردمی در مدیریت شبکه‌های آبیاری گتوند و عقیلی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-73

صائب خوش نواز؛ حامد محمودی کوهی


4. بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 50-58

میثم صدریان زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی؛ حسین اسلامی


6. بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 36-44

سید محمد طباطبایی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار