موضوعات = آب و فاضلاب
تعداد مقالات: 20
1. بررسی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان آیت ا.. نبوی دزفول)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 167-178

سید شجاع الدین عالمشاه؛ محسن سلیمانی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی


2. ارزیابی کارایی واحد پیش ازن زنی در حذف کدورت و TOC (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کوه سبز)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 91-100

بهمن معصومی؛ نعمت اله جعفر زاده حقیقی فرد؛ طیبه طباطبایی؛ اسماعیل کوهگردی؛ سهند جرفی


6. بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 74-88

سید مصطفی طباطبائی؛ علی شهیدی؛ سید رضا هاشمی


9. بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-55

نادر شاهنده؛ افشین تکدستان؛ محسن سلیمانی؛ سارا گیم اهواز


10. استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 56-71

امیر فروغیان؛ حسین اسلامی؛ احسان دریکوند