کلیدواژه‌ها = آبراهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای اساسی اجرایی و ساخت سازه آبگذر (پل) در مسیر رودخانه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 124-131

حمید پاک باز؛ علیرضا صفایی کوچکسرایی؛ محمدرضا حبیبی