کلیدواژه‌ها = کدورت
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی واحد پیش ازن زنی در حذف کدورت و TOC (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کوه سبز)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 91-100

بهمن معصومی؛ نعمت اله جعفر زاده حقیقی فرد؛ طیبه طباطبایی؛ اسماعیل کوهگردی؛ سهند جرفی