کلیدواژه‌ها = حوضچه آرامش
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش طول حوضچه های آرامش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 22-32

محمد سعید نظریان؛ محمد حسین پورمحمدی


4. بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 36-44

سید محمد طباطبایی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار