کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تعداد مقالات: 9
2. بررسی کیفی آب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GIS

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-11

مسلم کیانپور برجویی راکی؛ احسان دریکوند


3. ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون جهت مصرف شرب

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 12-22

مسلم کیانپور برجویی راکی؛ احسان دریکوند


4. بررسی کیفی روند پارامترهای DO و BOD5 رودخانه دز در محدوده شهر دزفول

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 128-139

یعقوب کرمی؛ جمال الدین برفر؛ علی افروس؛ سعید طاهری قناد؛ مریم زلقی


5. پهنه بندی کیفی آبهای زیر زمینی دشت شوش با استفاده از GIS

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 275-278

سعید طاهری قناد؛ علی افروس؛ جمال الدین برفر؛ رضا طالبی


6. ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 198-207

سعادت صالحی کاهکش؛ حسین اسلامی؛ مجید رزاز


7. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-11

آرش هاشم خانی؛ حسین اسلامی