کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 2
1. بهبود دقت روش هارگریوز در برآورد تبخیر- تعرق مرجع به کمک ضریب اصلاحی با مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم M5

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 112-123

امید محترمی؛ سید محمدرضا حسینی؛ روح الله فتاحی؛ تیمور سهرابی


2. برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 78-88

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی