نویسنده = ابراهیم نوحانی
تعداد مقالات: 12
4. تحلیل عددی تاثیر آرایش گروه پایه های پل بر الگوی آبشستگی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 46-60

حسن تمیمی؛ ابراهیم نوحانی


7. بررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه های ترسیب بر دبی خروجی رسوب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 265-274

ابراهیم نوحانی؛ فضل اله جلیلیان


8. بررسی تاثیر تغییر طول تیغه در کنترل آبشستگی در تکیه گاه نیم دایره در قوس رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 233-240

سید میلاد بلال زده؛ امیرعباس کمانبدست؛ ابراهیم نوحانی


9. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد مارون

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

ابراهیم نوحانی؛ ولی الله پرتویی ضیا


12. بررسی تاثیر ارتفاع و زاویه ی قرارگیری پره های‌هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ای

دوره 5، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 131-140

محمود منتظمیان؛ ابراهیم نوحانی؛ محمد حیدرنژاد