نویسنده = علی افروس
تعداد مقالات: 8
1. بررسی کیفی روند پارامترهای DO و BOD5 رودخانه دز در محدوده شهر دزفول

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 128-139

یعقوب کرمی؛ جمال الدین برفر؛ علی افروس؛ سعید طاهری قناد؛ مریم زلقی


6. پهنه بندی کیفی آبهای زیر زمینی دشت شوش با استفاده از GIS

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 275-278

سعید طاهری قناد؛ علی افروس؛ جمال الدین برفر؛ رضا طالبی