نویسنده = محمد حسین پورمحمدی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی بهره برداری از واحدهای اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی داریون شوشتر به روش کلاسیک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 35-49

محمدرضا گوهری بهبهانی؛ محمدحسین پورمحمدی


3. تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش طول حوضچه های آرامش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 22-32

محمد سعید نظریان؛ محمد حسین پورمحمدی